MEFRIT, spol. s.r.o.
languagelanguagelanguagelanguage
  • Home
  • h1 Smaltéřské frity /h1 span class= BodyTextPopis    jsou technická skla anorganického původu, která se používají k přípravě smaltů pro povrchovou ochranu výrobků z ocelového plechu, šedé litiny, neželezných kovů a jejich slitin (hliník, měï a jejich slitiny).Současný sortiment našich smaltéřských frit umožòuje smaltování širokého rozsahu strojírenského spotřebního zboží, různých výrobků a zařízení z ocelového plechu, šedé litiny i přípravu klenotnických smaltů ( z vhodných druhů frit pro zdobení drobných předmětů bižuterie, medailí a šperků), domácí a bytová zařízení: br / ul li nádobí, sporáky, pečící trouby, vařiče, grily, dřezy, kuchyňský nábytek, bojlery, ohřívače vody, myčky nádobí, pračky, koupací vany, výlevky /li li zařízení pro průmysl: reaktory pro chemický a farmaceutický průmysl, skladovací nádrže a zásobníky pro potravinářský průmysl (víno, pivo), potrubí a další /li li zařízení se zvýšenými nároky na chemickou odolnost, odolnost proti zvýšeným teplotám a střídání teplot aj. /li li zařízení pro zemědělství: senážní věže, skladovací síta pro krmiva a nádrže na tekutá hnojiva, žlaby, koryta, napáječky /li li zařízení pro stavebnictví: panely pro obklad stěn, smaltované ocelové stěny pro montáž hal, skladů, ocelové komíny a kouřovody /li li zařízení pro energetiku: vnitřní části výměníků tepla ze spalin s obsahem kysličníku síry /li li zařízení pro dopravu: dopravní značky a ukazatele informační tabule a štíty: názvy obcí, ulic, čísla domů, firem a úřadů,označení objektů, strojů a zařízení, návody pro obsluhu strojů a zařízení, bezpečnostní tabule, reklamy a další. /li /ul p ----------------------------------------------------------- /p h2 Systematika a značení smaltéřských frit. /h2 Smaltéřské frity se používají pro přípravu smaltů na výrobky z ocelového plechu, litiny a neželezných kovů. Podle svých vlastností, použití a určení jsou rozděleny do hlavních skupin, vedlejších skupin a podskupin. Podle tohoto rozdělení má každá frita své označení, jež se skládá ze dvou písmen, skupiny 5 - 6 čísel a jednoho písmena na konci označení. Obě písmena udávají zařazení frity do příslušné hlavní skupiny, první písmeno udává použití frity, druhé určuje kov, pro nějž má být smalt připravený z uvedené frity použit. V následující skupině 5 - 6 čísel první dvojčíslí upřesňuje zařazení frity do vedlejší skupiny a podskupiny podle vlastností frity a použití smaltu. Druhé dvojčíslí udává desetinu vypalovací teploty potřebné pro vypálení smaltu na zkušebním plechu stanovených rozměrů v laboratorní peci. Poslední číslo příp. dvě čísla udávají pořadí frity v podskupině.Písmeno na konci označení frity udává formu, v níž je frity dodávána. Podle použití se smaltéřské frity dělí na : br / frity základní - pro přípravu prvního nánosu smaltu, jenž umožňuje spojení podkladového kovu se smaltem krycím; první písmeno označení Z frity krycí - pro přípravu druhého a dalšího nánosu smaltu, jenž dává povrchu smalltovaného výrobku požadované vlastnosti; první písmeno označení K br / frity přímé - pro přípravu přímého smaltu, jenž je spojen s podkladovým kovem a dává povrchu smaltovaného výrobku požadované vlastnosti; první písmeno označení strong P /strong br / Podle určení se smaltéřské frity dělí na frity: br / Pro přípravu smaltu na ocelový plech - druhé písmeno označení strong P /strong . br / Pro přípravu smaltu na litinu - druhé písmeno označení strong L /strong . br / Pro přípravu smaltu na neželezné kovy - druhé písmeno označení strong N /strong . br / Smaltéřské frity se dodávají ve formě sušených granálií ( označení písmenem strong S /strong ) nebo po chlazení mezi ocelovými válci ve formě šupin ( označení písmenem strong F /strong ). br / strong Příklad značení: /strong br / KP 15805 S br / KP - krycí frita pro přípravu smaltu na ocelový plech (hlavní skupina) br / 15 - pro tvarované výrobky (vedlejší skupina), po vypálení bílá (podskupina) br / 80 - vypalovací teplota v laboratorní peci br / 5 - pořadové číslo frity v podskupině br / S - sušené granálie br / p Rozdělení smaltéřských frit: br / Smaltéřské frity dle svých vlastností a použití smaltů jsou rozděleny do šesti hlavních skupin: /p h2 HLAVNÍ SKUPINA A: /h2 p Frity pro první nános smaltu na ocelový plech br / strong Základní frity na plech - skupinové označení ZP br / /strong Vedlejší skupina: br / ZP 10 - frity s přídržnými oxidy br / ZP 20 - frity bez přídržných oxidů br / ZP 30 - frity s přídržnými oxidy, pro plech tlustší než 3 mm br / ZP 40 - frity s přídržnými oxidy, pro přípravu základního i přímého smaltu br / ZP 50 - frity bez přídržných oxidů, pro přípravu základního i přímého smaltu br / ZP 60 - frity pro přípravu základního smaltu zvláštních vlastností /p h2 HLAVNÍ SKUPINA B: /h2 p Frity pro druhý a další nános smaltu na ocelový plech br / strong Krycí frity na plech - skupinové označení KP /strong br / Vedlejší skupina: br / KP 11 - KP 16 - frity pro tvarované výrobky o tloušťce plechu do br / 3 mm (nádobí a j.) br / KP 21 - KP 26 - frity pro ploché výrobky o tloušťce plechu do 3 mm br / br / KP 31 - KP 36 - frity pro tvarované i ploché výrobky o tloušťce plechu br / do 3 mm br / Podskupiny KP 11 - KP 16, KP 21 - KP 26, KP 31 - KP 36: /p /span p Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno podle barevných vlastností frity příp. smaltu a je vyjádeno v označení následující změnou druhého čísla: br / KP . 1 - transparentní frity pro běžná barvítka br / KP . 2 - transparentní frity pro selenová a kadmiová barvítka br / KP . 3 - barevné frity br / KP . 4 - frity více nebo méně zakalené br / KP . 5 - frity po vypálení bílé br / KP . 6 - frity po vypálení s pastelovým odstínem br / Vedlejší skupina: KP 41 - KP 42 - frity pro výrobky o tloušťce plechu nad 3 mm /p p Podskupiny: br / KP 41 - frity vysoce kyselinovzdorné br / KP 42 - frity alkalivzdorné a odolné vůči horké vodě br / Vedlejší skupina: br / KP 50 - KP 51 - frity pro přípravu smaltů zvláštních vlastností br / Podskupiny: br / KP 50 - frity pro přípravu samočistících smaltů br / KP 51 - frity pro přípravu matných smaltů br / KP 52 - frity pro přípravu majolikových smaltů /p h2 HLAVNÍ SKUPINA C: /h2 p Frity pro přímý smalt na ocelový plech br / strong Přímé frity na plech - skupinové označení PP br / /strong Vedlejší skupina: PP 20 - PP 26 - frity bez přídržných oxidů, pro výrobky br / o tloušťce plechu do 3mm /p p Podskupiny PP 20 - PP 26, PP 30 - PP 36, PP 40 - PP 46, PP 50 - PP 56: br / Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno podle barevných vlastností frity příp. smaltu a je vyjádřeno v označení následující změnou druhého čísla: br / PP . 0 - frity bez přesné barevné specifikace br / PP . 3 - barevné frity br / PP . 4 - frity více nebo méně zakalené br / PP . 5 - frity po vypálení bílé br / PP . 6 - frity po vypálení s pastelovým odstínem /p p Vedlejší skupina: br / PP 30 - PP 36 - frity s přídržnými oxidy, na plech tlustší než 3 mm br / PP 40 - PP 46 - frity s přídržnými oxidy, se zvýšenou chemickou odolností br / PP 50 - PP 56 - frity pro přípravu přímého smaltu zvláštních vlastností /p span h2 HLAVNÍ SKUPINA D: /h2 p Frity pro první nános smaltu na litinu br / strong Základní frity na litinu - skupinová označení ZL /strong br / Vedlejší skupina br / ZL 10 - frity s přídržnými oxidy, tavené br / ZL 20 - frity bez přídržných oxidů, tavené br / ZL 30 - frity s přídržnými oxidy, se zvýšenou chemickou odolností br / ZL 40 - frity bez přídržných oxidů, slinuté /p /span h2 HLAVNÍ SKUPINA E: /h2 p Frity pro druhý a další nános smaltu na litinu br / strong Krycí frita na litinu - skupinové označení KL /strong br / Vedlejší skupina: KL 11 - KL 16 - frity pro smalty nanášení za mokra br / Podskupiny KL 11 - KL 16: br / Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno podle barevných vlastností frity příp. smaltu a vyjádřeno v označení následující změnou druhého čísla: br / KL 11 - transparentní frity pro běžná barvítka br / KL 12 - transparentní frity pro selenová a kadmiová barvítka br / KL 13 - barevné frity br / KL 14 - frity více nebo méně zakalené br / KL 15 - frity po vypálení bílé br / KL 16 - frity po vypálení s pastelovým odstínem /p p Vedlejší skupina: br / KL 21 - KL 27 - frity pro přípravu smaltů nanášených za sucha br / (pudrováním) /p p Podskupiny: KL 21 - frity pro přípravu máčecího pudru br / KL 22 - frity transparentní br / KL 23 - frity barevné br / KL 24 - frity více nebo méně zakalené br / KL 25 - frity po vypálení bílé br / KL 26 - frity po vypálení s pastelovým odstínem br / KL 27 - frity vysoce kyselinovzdorné /p h2 HLAVNÍ SKUPINA F: /h2 p Frity pro přímý smalt na neželezné kovy br / strong Přímé frity na neželezné kovy - skupinové označení PN /strong br / Vedlejší skupina: PN 10 - frity pro měď a její slitiny br / PN 20 - frity pro hliník br / PN 30 - frity pro legované oceli br / PN 40 - frity pro vzácné kovy a jejich slititiny br / PN 50 - frity pro ostatní kovy /p
    Smaltéřské frity
  • h1 Keramické frity /h1 p jsou technická skla anorganického pùvodu, která se používají k přípravì glazur na obkládaèky, dlaždice a další výrobky stavební, zdravotní, užitkové a umìlecké keramiky. br / Keramické frity jsou surovinami pro výrobu glazur k povrchové úpravì keramických výrobkù. I glazura propùjèuje neušlechtilým materiálùm, ze kterých se vyrábí obkladové prvky, vlastnosti ušlechtilého skla při zachování nízké ceny a hmotnosti materiálù. /p h2 Systematika a značení keramických frit /h2 p Keramické frity jsou podle svých vlastností a použití rozděleny do hlavních skupin, vedlejších skupin a podskupin. Každá frita má podle tohoto rozdělení své označení, jež se skládá ze dvou písmen, skupiny 5 čísel a jednoho písmene na konci označení. /p p První písmeno udává použití frity - pro keramiku C (ceramic), druhé písmeno vyjadřuje vlastnosti vypálené glazury připravené z uvedené frity, druhé písmeno určuje rozdělení do následujících hlavních skupin: /p p strong CL /strong keramické frity pro přípravu lesklých glazur br / strong CS /strong keramické frity pro přípravu polomatných glazur br / strong CM /strong keramické frity pro přípravu matných glazur br / /p p V následující skupině 5 čísel první číslo vyjadřuje vlastnosti frity po vypálení a zařazení do příslušné vedlejší skupiny. /p p Druhé a třetí číslo udává jednu desetinu teploty na zahřívacím mikroskopu, při níž má tableta připravená ze semleté frity na platinové podložce tvar polokoule (zjištěná teplota se zaokrouhluje v rozmezí 20°C nahoru nebo dolů, při teplotě nad 1000°C se hodnota 1000 odečítá): t 954°C = dvojčíslí 96, t 948°C = dvojčíslí 94, t 1073°C = dvojčíslí 08. /p p Čtvrtá číslice vyjadřuje způsob použití frity (výpalu glazury a zařazení do příslušné podskupiny /p p strong 0 /strong universální výpal klasický dvoužár (tunel.pec) a dvoužár rychlovýpal /p p strong 1 /strong výpal způsobem jednožár (pokud je v názvu kód pro jednožár a frita má výpal doporučený /p p jako dvoužár, kód pro jednožár vznikl pro použití do dlažeb (CL 59411) /p p strong 2 /strong výpal klasickým způsobem dvoužár (tunelová pec) /p p strong 3 /strong speciální výpal (jednožár a dvoužár rychlovýpal) p br / p Pátá číslice značí pořadové číslo ve vedlejší skupině nebo podskupině /p p Písmeno na konci označení vyjadřuje formu, v níž jsou keramické frity dodávány: /p p strong F /strong šupiny (chlazení mezi ocelovými válci) /p p strong S /strong sušené granálie (chlazení do vody) /p p strong Příklad: CL 50401 F /strong br / strong CL /strong keramická frita pro přípravu lesklé glazury (hlavní skupina) br / strong 5 /strong - po vypálení bílá frita (vedlejší skupina) br / strong 04 /strong - teplota polokoule 1049°C br / strong 0 /strong - pro univerzální výpal (podskupina) br / strong 1 /strong - pořadové číslo v podskupině br / strong F /strong - šupiny /p h3 HLAVNÍ SKUPINA A: /h3 p Keramické frity pro přípravu lesklých glazur /p p skupinové označení CL /p p Vedlejší skupina CL 1 - frity transparentní /p p CL 4 - frity polozakalené /p p CL 5 - po vypálení bílé frity /p p CL 6 - po vypálení frity pastelové barvy /p p Podskupiny: /p p Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno podle provedení výpalu a vyjádřeno v označení změnou čtvrtého čísla: /p p CL ... 0 - frity pro univerzální výpal /p p CL ... 1 - frity pro výpal způsobem jednožár /p p CL ... 2 - frity pro výpal klasickým způsobem dvoužár /p p CL ... 3 - frity pro speciální postup výpalu /p h3 HLAVNÍ SKUPINA B: /h3 p Keramické frity pro přípravu polomatových glazur /p p skupinové označení CS /p p Vedlejší skupina CS 1 - frity transparentní /p p CS 2 - frity polozakalené /p p CS 5 - po vypálení bílé frity /p p CS 6 - po vypálení frity pastelových barev /p p Podskupiny: /p p Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno podle provedení výpalu a vyjádřeno v označení změnou čtvrtého čísla: /p p CS ... 0 - frity pro univerzální výpal /p p CS ... 1 - frity pro výpal způsobem jednožár /p p CS ... 2 - frity pro výpal klasickým způsobem dvoužár /p p CS ... 3 - frity pro speciální postup výpalu /p h3 HLAVNÍ SKUPINA C: /h3 p Keramické frity pro přípravu matných glazur /p p skupinové označení CM /p p Vedlejší skupina /p p CM 1 - frity transparentní /p p CM 2 - frity polozakalené /p p CM 5 - po vypálení bílé frity /p p CM 6 - po vypálení frity pastelových barev /p p Podskupiny: /p p Zařazení do příslušné podskupiny je provedeno obdobně jako u předcházející hlavní skupiny /p p CM ... 0 - frity pro univerzální výpal /p p CM ... 1 - frity pro výpal způsobem jednožár /p p CM ... 2 - frity pro výpal klasickým způsobem dvoužár /p p CM ... 3 frity pro speciální postup výpalu /p
    Keramické frity
  • h1 Speciální frity /h1 p h2 Systematika a značení speciálních frit /h2 /p p Speciální frity se vyrábí obdobnou technologií jako frity smaltéřské a keramické (tavením kmene s následným prudkým ochlazením taveniny), od nichž se výrazně složením , vlastnostmi a zejména použitím liší. br / Podle složení a použití jsou rozděleny do skupin a podskupin. V souladu s tímto rozdělením je označení speciálních frit. Skládá se z dvojice písmen, skupiny pěti čísel a písmene na konci označení. br / Obě písmena udávají zařazení frity v hlavní skupině - speciální frity XF. /p p První dvojčíslí v následující skupině pěti číslic udává zařazení frity podle oboru použití do příslušné podskupiny: br / 10 - keramika br / 20 - sklářství br / 30 - zemědělství br / 40 - hutnictví br / 50 - jaderná energetika br / 60 - stavebnictví br / 70 - strojírenství br / 80 - chemie br / 90 - ostatní /p p Následující třetí číslice podává bližší informaci o složení skelné struktury (o obsahu základních sklotvorných oxidů): br / 1 - obsahuje jen oxid křemičitý SiO2 br / 2 - obsahuje jen oxid boritý B2O3 br / 3 - obsahuje jen oxid fosforečný P2O5 br / 4 - obsahuje oxid křemičitý SiO2 a oxid boritý B2O3 br / 5 - obsahuje oxid křemičitý SiO2 a oxid fosforečný P2O5 br / 6 - obsahuje oxid boritý B2O3 a oxid fosforečný P2O5 br / 7 - obsahuje jiný sklotvorný oxid br / 8 - obsahuje kombinaci jiného sklotvorného oxidu s jedním nebo dvěma br / základními sklotvornými oxidy (SiO2, B2O3, P2O5 ) br / 9 - obsahuje kombinaci jiných sklotvorných oxidů /p p Poslední dvě číslice udávají pořadí frity v podskupině. Písmeno na konci označení udává formu speciální frity: br / S - sušené granálie br / F - šupiny vzniklé chlazením mezi válci br / M - mleté na požadovanou jemnost br / strong Příklad značení: br / /strong XF 10401 M br / XF - speciální frita br / 1 - použití v keramice (např. pro výrobu keramických brousících nástrojů) br / 4 - obsahuje oxid křemičitý SiO2 a oxid boritý B2O3 br / 01 - první druh v podskupině br / M - mletá /p
    Speciální frity

Mal logo
MEFRIT, spol. s.r.o.
Českolipská 798
27601 Mělník
Česká republika
tel.:+420 778 744 647

Pro pěší: ul. Českolipská
Pro auta : ul. Řipská         
 
Copyright  ©   MEFRIT, spol. s.r.o.
Home    |    Site map    |    about as    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue Cestovní agentura Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník MAS Vyhlídky, z.s. M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava KNIHOVNA PKV s.r.o. SK Slavia Praha – fotbal a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. BozPoN CZ s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed LEGATO CZ s.r.o. Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina LPP s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Klouček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál Soňa Peková K N I H O V N A Mělnicko ČETRANS energetika s.r.o. TIÚ-PLAST a.s. Mělnická zeleň s.r.o. Tilia Laboratories MEFRIT, spol. s.r.o. Bohumil Poddaný Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory | Elektro Klima Servis Lara Fashion s.r.o. Tenis SK Mělník Tenis SK Libiš Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Cestovní agentura Valsa EuroTuning, s.r.o. OSH Mělník